Din varukorg är tom

GENERAL TERMS

1. Webshop available at http://www.bombashop.com is run by:

• BOMBASHOP SP. Z O.O
• ul. Kasprzaka 7/9
• 91-078 Lodz / Poland

2. Regulations define the rules for the ordering and sale of goods through the webshop www.bombashop.com.
3. Making an order equals acceptance of Regulations provisions.
4. In accordance with applicable laws sale of pyrotechnic materials is permitted only to adults.
In the absence of customer age verification possibilities when shopping online Customer agrees to check it during the delivery of the goods by delivering.
5. The contract of sale of goods is concluded in accordance with Polish law and the Polish language.

ORDERING AND ORDER PROCESSING

1. Registration is not required for making an order. Orders are being accepted by filling in and confirming order form that is located in www.bombashop.com order basket.
2. Full and correct personal details are required to proces an order, especially:

• full and correct delivery address,
• correct contact number,
• correct and valid email address.

We do not take responsibility for incorrect delivery information and all problems that may occur because of mistakes in Customers data.

3. We reserve the right to verify the order and cancel it in cases of doubt as to its accuracy.
4. About placing an order customer is notified via e-mail. All information on the status of the order, its execution time and contact number of the shipment to the courier mail will be sent to the customer.
Orders can be made on our website 24/7 during the whole year. Orders created after 6 p.m, on Saturday, Sunday and Holidays will be examined on next working day.
6. Production time is counted from the date of receipt of payment and are dependent on the selected items. Shipping time is not included.

7. If the order is prepared and has left shop, our commitment for it ends.
As a client, you well know how the law works in your country. So if you are making your order, you are making it on your own responsibility.

PAYMENTS

If the order is prepared and has left shop our commitment for it ends. As a client ,you well know how the law works in your country. So if you are making your order you are making it for your own responsibility.

1. Making order on our website indicates agreement to accept sale document without a signature.
2. Our primary sale document is receipt, which is a proof of transaction. On Customers request we can also add VAT invoice to package with order. To receive invoice please inform us about it by making appropriate note in additional information of order.
3. Client can choose one of following payment options:

• debit card – payment processed through DotPay,
• quick bank transfer - payment processed through DotPay,
• direct bank transfer on account shown in Webshop,
• Western Union - Customer must send us: senders name and surname, MTCN code, precise value of transfer and sender country. These information should be sent to contact@bombashop.com .

COMPLAINTS AND RETURNS

1. Return of goods. In accordance with the Law of 2 march 2000 about protection of consumers law and responsibility for damage caused by dangerous product Customers have a law to resign from order and return received goods without giving a reason in 14 days from receiving a package provided that goods are not used or damaged. Returned products should be sent to address below:

• BOMBASHOP S.C
• ul. Kasprzaka 7/9
• 91-078 Lodz

2. Customer shall reimburse the cost. Store returns only the product price and shipping costs to the customer. The store does not accept any packages returned COD (Cash on delivery).
3. Complaints. If the delivered goods have manufacturing defects, the Customer shall have the right to receive this product with the defect removed or replaced with a new copy free of defects. In this case, please contact us by email.
4. A complaint is considered by the shop no later than within 14 days from the date of filing the complaint. The outcome of the complaint Store inform the Customer via e-mail to the e-mail address provided by the Customer in the Order Form.

PRIVACY POLICY

1. The personal data of our customers is collected exclusively for the store and processed to meet the company business office, conducting promotional campaigns and advertising with the requirements of data protection in accordance with the Law of 29 August 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) about protection of personal data.

PRODUCTS LEGALITY

All our pyrotechnic products has 1.4G&1.3G explosive class (no need to have permission). Trade of these products is allowed on all European Union territory and in all other countries that accept European Union requirements. To each order we give receipt or VAT invoice on request. All prices include VAT tax.

FINAL TERMS

1. Placing an order constitutes acceptance of these Regulations.
2. In cases not covered by the above rules, the relevant provisions of the Civil Law.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1. Online-butik tillgänglig på www.bombashop.pl drivs av företaget:

• BOMBASHOP S.C

• ul. Kasprzaka 7/9

• 91-078 Lodz

 

2. Bestämmelser gäller reglerna för orderplacering och försäljning av varor genom onlinebutik www.bombashop.com.
3. En beställning motsvarar godkännandet av bestämmelserna i Shop Rules.
4. Enligt gällande lagar är försäljning av pyroteknik endast tillåten för vuxna.
På grund av bristen på kontroll av kundens ålder när man handlar på nätet, accepterar kunden att denne skall kontrolleras vid leveransen av leveransföretag.
5. Avtal om försäljning av varor ingås i enlighet med polsk lag.

 

SKAPA OCH GENOMFÖRA BESTÄLLNINGEN
1. Ingen kontoregistrering krävs för att beställa. Beställningar accepteras genom att skicka orderformuläret på www.bombashop.com.
2. För att genomföra köptransaktionen är det nödvändigt att i beställningsformuläret tillhandahålla kundens korrekta personuppgifter och i synnerhet
• adress,
• telefonnummer,
• giltig e-postadress som används för korrespondens.
Butiken är inte ansvarig för icke korrekta leverans uppgifter och konsekvenserna av detta.
3. Butiken förbehåller sig rätten att verifiera beställningen och att avbryta den i fall som motiverar tvivel om dess tillförlitlighet.
4. Bekräftelse av beställning sker via kundens e-post. All information om orderns status, leveranstid, leverans och kontaktnummer till kurirföretaget skickas till kundens e-post.
5. Beställningar som görs via webbplatsen kan göras 24 timmar om dygnet under hela året.
6. Leveranstid beräknas från mottagande av betalning och beror på valda varor.

7. Om beställningen har lagts ut av vår butik och har lämnat vårt lager, kommer våra skyldigheter att sluta.

 

BETALNING
1. Kunden på www.bombashop.com godkänner att utfärda en försäljningsnotation utan hans/hennes signatur.
2. Ett kvitto utges vanligtvis som ett inköpsbevis. På begäran utfärdar vi också momsfakturor. Detta bör rapporteras vid beställning.
3. Kunden kan välja följande betalningssätt:
• Kreditkort - debiteras via DotPay,
• Snabb överföring - laddas via DotPay,
• Direkt överföring till kontonummer på butikens hemsida,
• Western Union - Kunden måste skicka oss: avsändarnamn, MTCN-kod, exakt överföringsvärde och avsändarland. Denna information ska skickas till contact@bombashop.com

 

Klagomål och återbetalningar
1. Retur av varor. Licenser anonym: enligt "lagen från 02.03.2000 (polsk lag) om skydd av konsumenternas rättigheter och ansvar för skador orsakade av farliga produkter", du kan ångra köpet utan någon anledning inom 14 dagar från dagen för leverans, förutsatt de returnerade varorna förstörs inte eller används inte på något sätt. Returer ska adresseras till:
• BOMBASHOP S.C
• ul. Kasprzaka 7/9
• 91-078 Lodz
2. Kunden betalar returfrakt. Butiken återbetalar endast priset på produkten. Butiken accepterar inte några fraktkostnader.
3. Klagomål. Om de levererade varor har fabrikationsfel, har kunden rätt att få denna produkt ur felet eller ersätta produkten fri från defekter. Vänligen kontakta oss via e-post.
4. Återkoppling till den klagande ska ske senast inom 14 dagar från det att klagomålet har kommit in. Utfallet av klagomålet informeras elektroniskt till e-postadressen som kunden i beställningsformuläret.
Skydd av personuppgifter

 

Laglighet av produkter
Alla våra pyrotekniska produkter har en explosiv klass av 1.4G och 1.3G (de behöver inte en licens). Handel med dessa produkter är tillåten i EU och i alla andra länder som uppfyller kraven i EU. För varje beställning utfärdar vi en momsfaktura eller faktura på förfrågan. Alla priser inkluderar moms.
SLUTLIGA BESTEMMELSER
1. Genom att lägga en beställning godkänner kunden dessa föreskrifter.
2. I fall som inte regleras i ovannämnda bestämmelser följs relevanta civilrättsliga bestämmelser


LEVERANS
Leveransdatum beräknas från dagen för mottagande av pengar till vårt bankkonto eller andra betalningar

 

 

 

COPYRIGHT BY BOMBASHOP | ALL RIGHT RESERVED | DESIGN BY BOMBASHOP 2016
BOMBASHOP.COM
ul. M. Kasprzaka 7/9
91-078 Łódź, Poland
NIP : PL7272788365